Trái tim trò chơi: Bên trong cuộc cách mạng trò chơi xã hội tại Việt Nam

Trái tim trò chơi: Bên trong cuộc cách mạng trò chơi xã hội tại Việt Nam

hé lộ văn hóa sôi động của các phòng chơi trò chơi xã hội trên khắp Việt Nam, một hiện tượng đang định hình lại hoạt động giải trí và xây dựng cộng đồng. Những trung tâm này không chỉ để chơi trò chơi; họ đang thúc đẩy các tương tác xã hội và hình…